ks. Jarek Burski

Witajcie na stronie poświęconej działalności śp. ks. Jarka Burskiego - misjonarza nowej Ewangelizacji.
Strona powstaje dzięki pracy i wsparciu wielu osób.

Pamięć to jedna z najważniejszych władz ludzkiej duszy, dzięki której doświadczamy ciągłości naszego istnienia, jego wewnętrznej spójności. Ona pozwala nam budować trwałe więzi z bliźnimi.[JA]

Zapraszamy

11 lipca 2021r.


do udziału w wyjątkowym spotkaniu, które odbędzie się 11 lipca 2021 r., po mszy świętej w kościele w Wadlewie, o godz. 18:00, na terenie posiadłości Zdzisława Bolanowskiego (Brzezie 44).

Spotkanie poświęcone wspomnieniom śp. ks. Jarosława Burskiego w 10 rocznicę śmierci.

Jedocześnie wracamy do realizacji cyklu konkursów fotograficznych pod wspólną nazwą PASJA ŻYCIA.

Pasja życia - >>

Grudzień 2016

Justynów


Kilka zdjęć pomnika śp. ks. Jarka Burskiego w Wigilię Bżego Narodzeinia 2016r. .

Wernisaż prac konkursowych

30 listopada 2016r.


30 listopada o godzinie 17:00, w Centrum Dialogu im. Marka Eelmana, mieszczącym się przy ulicy Wojska Polskiego 83 w Łodzi spotkali się uczestnicy ogólnopolskiego konkursu fotograficznego KOLORY ŚWIATA oraz przyjaciele i znajomi organizatorów wernisażu – Towarzystwa Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego oraz Fundacji RAZEM. Obecnie na stronie prezentujemy galerię nagrodzonych prac w konkursie fotograficznym z cyklu "Pasja życia", którego idea zrodziła się z chęci propagowania pasji fotografowania przez śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży.

więcej o wernisażu w Łodzi - >>
"Pasja życia" - >>
Pasja życia - >>

Wernisaż prac konkursowych

6 listopada 2016r.


Wernisaż prac konkursu fotograficznego KOLORY ŚWIATA odbędzie się 30 listopada (środa), o godzinie 17:00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, przy ulicy Wojska Polskiego 83 w Łódź. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana jest otwartą, świecką instytucją kultury. Jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności edukacyjno - badawczo - kulturalnej, dotyczącej między innymi popularyzowania dorobku różnych kultur, upowszechniania idei tolerancji oraz edukacji dotyczącej wielokulturowości adresowanej do społeczności polskiej i zagranicznej.
Autorzy najlepszych prac otrzymają cenne nagrody, a ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, natomiast opiekunowie podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie prac swoich podopiecznych.

więcej - >>
zaproszenie - >>

Piąta rocznica śmierci

11 lipca 2016r.


Zapraszamy do uczestnictwa w Mszach Świętych w piątą rocznicę śmierci ks. Jarka.

Juto, tj. w niedzielę 10 lipca, o godzinie 11:00, w Parafii w Justynowie obędzie się Masza Święta w intacji ks. Jarka oraz Jego Mamy. W poniedziałek 11 lipca, o godzinie 18:00, w kościele w Wadlewie odbędzie się Masza Święta dziękczynna za obecność ks. Jarka wśród nas. Podziękujemy Panu Bogu za księdza Jarosława Burskiego, zaangażowanego Proboszcza, mądrego Duszpasterza i wiernego Przyjaciela. Poprosimy też Pana o łaskę dla nas i tych wszystkich, którzy spotkali księdza Jarka tu na Ziemi, by mogli spotkać go w Niebie.

(foto - >>)

Konkurs fotograficzny

czerwiec - wrzesień 2016r.


Towarzystwo Przyjaciół ks. Jrosława Burskiego wraz z Fundacją RAZEM organizują kolejny konkurs fotograficzny dla młodzieży z cyklu PASJA ŻYCIA pt.: Kolory Świata.

Idea konkursu zrodziła się z chęci propagowania pasji fotografowania przez śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży.

Czas nadsyłania prac: do 30 września 2016r. O szczegółach będziemy informować na stronie poświęconej pamięci ks. Jarka oraz sronie projektu.
profil "Pasja życia" - >>
konkurs "Kolory świata" - >>

Wielkanoc 2016

Justynów


Kilka zdjęć pomnika śp. ks. Jarka Burskiego w Wielkanoc 2016r. .

(foto - >>)

Rekolekcje

19 marca 2016r.


Zapraszamy na wielkanocne spotkanie rekolekcyjne, którego tematem będzie: „życie Ewangelią dzisiaj”.
Powtarzamy organizacyjny schemat, czyli o godzinie 11.00 msza święta z krótką homilią, a następnie wymiana osobistych refleksji i dyskusja przy herbatce/kawie. Wracamy do Wadlewa, Parafia św. Floriana. Nie zmienia się termin czyli ostatnia sobota przed świętami Wielkanocy, co w tym roku przypada na 19 marca.

(otwórz zaproszenie - >>)

Wernisaż prac konkursowych

13 marca 2016r.


13 marca o godzinie 16:00, w świetlicy wiejskiej w Wadlewie odbędzie się kolejny wernisaż prac konkursowych ogólnopolskiego konkursu fotograficznego PIĘKNO LEŻY POD NOGAMI. Organizatorami wernisażu są: Towarzystwa Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego, Fundacja RAZEM oraz Wójt Gminy Drużbice. Serdecznie zapraszamy.

więcej o wernisażu w Łodzi - >>
profil "Pasja życia" - >>
Pasja życia - >>

Już w kwietniu prace będzie można oglądać w Gigantach Mocy w Bełchatowie.
ks. Jarek wprawdzie nie odpisze na smsy, nie odbierze już maili, nie zrobi nowych zdjęć, ale z pewnością uśmiecha się z góry i obejmuje każdego z nas ciepłymi myślami. Żyje już w innym wymiarze, ale żyje. Ta strona jest formą podziękowania ks. Jarkowi za Jego pasje, budzenie nas do życia z letargu codzienności, służenie pomocą w trudnych chwilach. To także przykład, tego, jak można wykorzystać swoje zainteresowania i zdolności do ewangelizowania w dzisiejszym świecie.

„Mówienie” językiem pokolenia cyfrowego, korzystanie w mądry sposób z dostępnych nowinek technicznych, podejmowanie niecodziennych inicjatyw oraz wielkie zaangażowanie w kontaktach z drugim człowiekiem to tylko niektóre z działań ks. Jarka. Poprzez przywołanie pewnych wspomnień, a przez to i Jego samego, będziemy mogli lepiej zrozumieć sens Jarkowej pracy, która być może zainspiruje do twórczych działań w relacjach z ludźmi.

Pokazując szerokie spektrum odważnych oddziaływań Księdza na życie, w szczególności to duchowe, chcemy też wskazać na dużą troskę o profesjonalne przygotowanie w pracy duszpasterskiej, ciągłe dokształcanie się, stawianie sobie nowych wyzwań, dbanie o wysoki poziom audycji radiowych, kazań, rekolekcji, piękną oprawę mszy świętych. Przyciągającą osobowością ks. Jarek przyciągał do Boga. W pamięci tych, którzy choć raz się z nim zetknęli, pozostaje jako nowoczesny duszpasterz, człowiek pełen pomysłów, energii, zdolności błyskawicznego zjednywania sobie ludzi.

Jako ten, który kochał życie i drugiego człowieka.

„Nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości.”
Ks. Jarek mówił, że powinniśmy dbać o to, by w życiu wybierać rzeczy najwartościowsze, strzec się bylejakości, bo choć na tym świecie trwa ono tylko chwilę, warte jest tego, by je kochać.

Księże Jarku, módl się za nami do Boga, abyśmy nigdy nie stracili tej części Ciebie: Twojego życia, czasu, pracy, pasji, zaangażowania, jaką nam oddałeś i złożyłeś jako depozyt w naszych sercach!

Peacemaker/ Niepoprawni


Poczujcie się współtwórcami tej strony poprzez nadsyłanie materiałów pozwalających przybliżyć to Jarkowe ewangelizowanie. Będziemy wdzięczni za przysyłanie fotografii, filmów, wspomnień o ks. Jarku, itp.
Msze w intencji


ks. Jarek Burski (4 kwietnia 1962r. - 11 lipca 2011r.)

opracowanie: Przyjaciele ks. Jarka ->>
stat4u