Informacje o stronie

Strona powstaje dzięki pracy i wsparciu wielu osób.
Foto: archiwa fotograficzne przyjaciół śp. ks. Jarka Burskiego.

Zachęcamy również do przesyłania (koniecznie w formie załączników) zdjęć lub nagrań.

Polecamy śledzenie strony www.ksjarekburski.pl i przesyłanie własnych pomysłów, uwag i opinii.

e-mail: info@ksjarekburski.plPrzedstawiamy założenia działania strony internetowej poświęconej ks. Jarkowi Burskiemu.


Strona będzie dostępna pod adresem: www.ksjarekburski.pl.

Strona ma prezentować jak można funkcjonować w świecie, dając to co ks. Jarek dawał ludziom, że te zainteresowania służyły ewangelizacji, otwartości na ludzi.

Grafika:
Strona ma być utrzymana w pozytywnej formie – pasującej graficznie do radosnego charakteru postaci. Stąd też górne menu (graficzne i tekstowe) jest poświęcone ks. Jarkowi i jego działalności:

Logistyka strony:

W dziale Aktualności będą zamieszczane informacje bieżące dotyczące tego co jest kontynuacją działalności ks. Jarka lub aktualne wydarzenia związane jeszcze ze zmarłym.

Radość życia:

Biografia – utrzymany raczej w charakterze literackim tekst biograficzny opisujący kolejne etapy życia ks. Jarka,
Dookoła świata – gdzie ks. Jarek podróżował wraz z relacjami fotograficznymi z Jego podróży,

Kazania – kolejno przypominanie kazań ks. Jarka (nie wszystkie, ale wybrane, i publikowane na stronie raz na dwa – trzy – tygodnie),
Działalność:
Podzielony na poszczególne kategorie opis działalności księdza:

W eterze – działalność radiowa (może uda się zebrać jakieś nagrania, felietony, wspomnienia ludzi z radia),
Maska teatralna – założenie i prowadzenie teatru „Eden” w Tomaszowie Mazowieckim,

Dzieci i młodzież:
Kochaj życie – link do strony poświęcony akcji,
Szkoła nurkowania - przypomnienie w formie spisu, kiedy się odbywały,
Medytacje biblijne – przypomnienie w formie spisu, kiedy się odbywały,
Spotkania młodych – przypomnienie w formie spisu, kiedy się odbywały,
Wyjazdy - przypomnienie w formie spisu, kiedy się odbywały,

Seniorzy:
Biesiady seniorów – przypomnienie w formie spisu, kiedy się odbywały,
Wyjazdy - przypomnienie w formie spisu, kiedy się odbywały,
Wieczory muzyczne – może uda się zdobyć materiały,

Kreatywność – strona poświęcona twórczości ks. Jarka.
Świat w obiektywie – galeria fotografii wykonanych przez kapłana (również podawanych stopniowo, może jedno – dwa zdjęcia na dwa – trzy – tygodnie),
Płótno i sztaluga – fotografie jego płócien (sądzę, że tutaj można pokazać wszystkie prace),

Pasje:
Motoryzacja – może wywiad z kimś kto z Nim jeździł, z salonu Fiata lub BMW, jakieś wspomnienia osób, które wiedziały ile samochód i motor dla niego znaczyły,
Jak ryba w wodzie – wspomnienia (fotograficzne) przyjaciół, którzy z ks. Jarkiem nurkowali,
Białe szaleństwo – wspomnienia związane z wyjazdami połączonymi z białym szaleństwem,
W sali kinowej – krótki opis filmów, które oglądał, jak ważna dla Niego była jakość obrazu i dźwięku w Sali kinowej, jak dbał oto aby ludzie oglądali to co wartościowe,
Dźwięki muzyki – jakiej muzyki słuchał,

Kontakt – prośba do ludzi aby przesyłali wspomnienia i zdjęcia z ks. Jarkiem,

Strona będzie również informowała o stanie prac związanych z witrażami w kościele w Wadlewie.


Istnieją również ikonki boczne:

Wspomnienia o ks. Jarku Burskim – zebrane z Internetu oraz gazet artykuły, które ukazały się w ciągu kilku dni od śmierci ks. Jarka; tam zamieszczone są również zebrane wypowiedzi internautów,
Pożegnanie Parafii – krótka relacja z uroczystości w pogrzebowych w Wadlewie,
Droga do domu Pana – krótka relacja z uroczystości pogrzebowych w Justynowie,
W intencji śp. ks. Jarka – informacje o mszach świętych w intencji zmarłego,

Parafia św. Floriana w Wadlewie – link do strony Parafii w Wadlewie.

Ks. Jarek mówił, że dzisiejszy świat cierpi na brak talentów, że często je zaniedbujemy, zostawiając niedostrzeżone na ulicy. Poniżej zamieszczamy utwór muzyczny przesłany przez ks. Jarka swoim Parafianom.

Komentarz do muzyki: This is STAND BY ME like you've never heard it! This video was done by 5 sound engineers who went around the world recording individuals performing this song. They then blended them together into one song and video, which is, IMHO, wonderful. (The first guy shown is at the 3rd St. Promenade, in Santa Monica.)

Ks. Jarek mówił, że powinniśmy dbać o to, by w życiu wybierać rzeczy najwartościowsze, strzec się bylejakości, bo choć na tym świecie trwa ono tylko chwilę, warte jest tego, by je kochać.

Księże Jarku, módl się za nami do Boga, abyśmy nigdy nie stracili tej części Ciebie: Twojego życia, czasu, pracy, pasji, zaangażowania, jaką nam oddałeś i złożyłeś jako depozyt w naszych sercach!

Peacemaker/ Niepoprawni


Poczujcie się współtwórcami tej strony poprzez nadsyłanie materiałów pozwalających przybliżyć to Jarkowe ewangelizowanie. Będziemy wdzięczni za przysyłanie fotografii, filmów, wspomnień o ks. Jarku, itp.
Msze w intencji


ks. Jarek Burski (4 kwietnia 1962r. - 11 lipca 2011r.)

opracowanie: Przyjaciele ks. Jarka ->>
stat4u