Historia konkursu fotograficznego/ II edycja

Prezentujemy informacje dotyczące konkursu fotograficznego Radość życia, którego idea zrodziła się z chęci propagowania pasji fotografowania przez śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży.Wędrówka wystawy

luty/ marzec 2015r.


Informujemy, że wystawa prac konkursowych wędruje po województwie łódzkim. W lutym prace można było oglądać w Galerii Jana Pawła II w Andrzejowie, w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obecnie prace znajdują się w Galerii U Panien w Piorkowie Trybunalskim.

Serdecznie zapraszamy, jeszcze do końca marca fotografie można oglądaćw Piotrkowie.

Wernisaż prac konkursowych

20 stycznia 2015r.


Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Łódzkiego zaprasza na pokonkursową wystawę prac Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Radość życia". Galeria ZPAP "Na Piętrze" mieści się przy ulicy Piotrkowskiej 86. Dziękujemy Panu Prezesowi Mirosławowi Ptycia za umożliwienie pokazania prac w tak wyjątkowym miejscu.

Wystawa czynna będzie w dniach od 7 do 20 stycznia w godzinach 11 - 17, w dni powszednie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

więcej - >>

Od Agnieszki

23 listopada 2014r.


Składam piękne podziękowania wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół ks. Jarosława Burskiego za pomoc w realizacji drugiej edycji konkursu fotograficznego z cyklu Pasja życia tym razem pod tytułem „Radość życia”. Przypominam, że idea konkursu zrodziła się z chęci kontynuacji szerzenia wśród młodzieży pasji fotografowania zapoczątkowanej przez śp. ks. Jarosława Burskiego. Dziękuję zatem za pomoc: Jolancie Chełmińskiej, Zdzisławowi Bolanowskiemu, Krystynie Kwaśniak, Piotrowi Pietrzakowi, Teresie Kopias, Małgorzacie Rosołowskiej-Pomorskiej, Joannie Kowalskiej-Ekert, Pawłowi Gwardysowi, Jnuszowi Mielczarkowi, Piotrowi Bułacińskiemu, Robertowi Goczał oraz Bogusławowi Święcickiemu.

Starałam się o nikim nie zapomnieć, a kolejność podziękowań nie ma nic wspólnego z ogromem pracy i serca, które ktoś ofiarował.

Wernisaż prac konkursowych

21 listopada 2014r.


21 listopada o godzinie 17:00, w kawiarni Tektura oraz Galerii Fabryki Sztuki, mieszczących się przy ulicy Tymienieckiego 3 w Łodzi spotkali się uczestnicy ogólnopolskiego konkursu fotograficznego RADOŚĆ ŻYCIA oraz przyjaciele i znajomi organizatorów wernisażu – Towarzystwa Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego oraz Fundacji Prospołecznej Poducha. Obecnie na stronie prezentujemy galerię nagrodzonych prac w konkursie fotograficznym Radość życia, którego idea zrodziła się z chęci propagowania pasji fotografowania przez śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży.

więcej o wernisażu w Łodzi - >>
relacja foto - >>
galeria prac nagrodzonych - >>
historia konkursu - >>
profil "Pasja życia" - >>
Pasja życia - >>

Przypominamy, że wystawa w Łodzi (ulica Tymienieckiego 3) czynna jest codziennie od 10:00 do 16:00.

Wernisaż prac konkursowych

3 listopada 2014r.


Wernisaż prac konkursu fotograficznego Radość życia odbędzie się 21 listopada (piątek), o godzinie 17:00 w Galerii Fabryki Sztuki, przy ulicy Tymienieckiego 3 w Łódź. Fabryka Sztuki to wyjątkowe miejsce w świecie fotografów. Odbywają się tam kolejne edycje Międzynarodowego Festiwalu Fotografii. Fotofestiwal powstał w 2001 roku. Obecnie jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych fotografii.
Autorzy najlepszych prac otrzymają cenne nagrody, a ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, natomiast opiekunowie podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie prac swoich podopiecznych.

więcej - >>
zaproszenie - >>

Wyniki konkursu

31 października 2014r.


Druga edycja konkursu fotograficznego, który zrodził się z chęci propagowania pasji fotografowania przez śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży zakończył się sukcesem. Po długich i burzliwych obradach przedstawiamy listę osób, których prace zostały zakwalifikowane do wernisażu ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Radość życia”. Do konkursu zgłosiło się 276 uczestników z całego kraju, którzy nadesłali 645 prac.

profil "Pasja życia" - >>
więcej - >>

Konkurs fotograficzny

czerwiec - wrzesień 2014r.


Trwa konkurs fotograficzny: Radość życia. Idea konkursu zrodziła się z chęci kontynuacji szerzenia wśród młodzieży pasji fotografowania zapoczątkowanej przez śp. ks. Jarosława Burskiego.

Konkurs odbywa się pod patronatem: Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego oraz Tygodnika Powszechnego, Digital Camera Polska oraz Fundacji Edukacji Wizualnej.

profil "Pasja życia" - >>
konkurs "Radość życia" - >>

Konkurs fotograficzny

czewriec - wrzesień 2014r.


Fundacja prospołeczna PODUCHA wraz z Towarzystem przyjaciół ks. Jarka Burskiego organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży pt.: RADOŚĆ ŻYCIA.

Wyboru zwycięskich prac dokona jury w składzie: Lidia Popiel (fotograf, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, redaktor naczelna magazynu finelife.pl), Krzysztof Candrowicz (dyrektor Łódź Art Center w Łodzi) oraz Bernard Saczuk (dyrektor OFF Out Of Schedule FFWP oraz dyrektor artystyczny wystawy Young Fashion Photographers Now).

Idea konkursu zrodziła się z chęci propagowania pasji fotografowania przez śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży.

Czas nadsyłania prac: od 1 czerwca 2014r. do 30 września 2014r. O szczegółach będziemy informować na stronie poświęconej pamięci ks. Jarka, stronie fundacji oraz sronie projektu.
profil "Pasja życia" - >>
konkurs "Radość życia" - >>

Wspomnienie wernisażu prac konkursowych

19 listopada 2013r.


19 listopada o godzinie 17:00, w siedzibie Domu Towarzystwa Kredytowego, mieszczącego się przy ulicy Pomorskiej 21 w Łodzi spotkali się uczestnicy ogólnopolskiego konkursu fotograficznego CZAS I PRZEMIJANIE oraz przyjaciele i znajomi organizatorów wernisażu – Fundacji Prospołecznej Poducha oraz Towarzystwa Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego. Obecnie na stronie prezentujemy galerię nagrodzonych prac w konkursie fotograficznym Czas i przemijanie, którego idea zrodziła się z chęci propagowania pasji fotografowania przez śp. ks. Jarosława Burskiego i jej szerzenia wśród młodzieży.

więcej - >>
galeria prac nagrodzonych - >>
galeria wszytkich prac konkursowych - >>

Przypominamy, że wystawa w Łodzi (ulica Pomorska 21) czynna jest codziennie od 9:00 do 17:00. Kolejnym miejscem wystawy będzie Wadlew i Bełchatów. Szczegóły wkrótce.
ks. Jarek wprawdzie nie odpisze na smsy, nie odbierze już maili, nie zrobi nowych zdjęć, ale z pewnością uśmiecha się z góry i obejmuje każdego z nas ciepłymi myślami. Żyje już w innym wymiarze, ale żyje. Ta strona jest formą podziękowania ks. Jarkowi za Jego pasje, budzenie nas do życia z letargu codzienności, służenie pomocą w trudnych chwilach. To także przykład, tego, jak można wykorzystać swoje zainteresowania i zdolności do ewangelizowania w dzisiejszym świecie.

„Mówienie” językiem pokolenia cyfrowego, korzystanie w mądry sposób z dostępnych nowinek technicznych, podejmowanie niecodziennych inicjatyw oraz wielkie zaangażowanie w kontaktach z drugim człowiekiem to tylko niektóre z działań ks. Jarka. Poprzez przywołanie pewnych wspomnień, a przez to i Jego samego, będziemy mogli lepiej zrozumieć sens Jarkowej pracy, która być może zainspiruje do twórczych działań w relacjach z ludźmi.

Pokazując szerokie spektrum odważnych oddziaływań Księdza na życie, w szczególności to duchowe, chcemy też wskazać na dużą troskę o profesjonalne przygotowanie w pracy duszpasterskiej, ciągłe dokształcanie się, stawianie sobie nowych wyzwań, dbanie o wysoki poziom audycji radiowych, kazań, rekolekcji, piękną oprawę mszy świętych. Przyciągającą osobowością ks. Jarek przyciągał do Boga. W pamięci tych, którzy choć raz się z nim zetknęli, pozostaje jako nowoczesny duszpasterz, człowiek pełen pomysłów, energii, zdolności błyskawicznego zjednywania sobie ludzi.

Jako ten, który kochał życie i drugiego człowieka.

„Nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości.”
Ks. Jarek mówił, że powinniśmy dbać o to, by w życiu wybierać rzeczy najwartościowsze, strzec się bylejakości, bo choć na tym świecie trwa ono tylko chwilę, warte jest tego, by je kochać.

Księże Jarku, módl się za nami do Boga, abyśmy nigdy nie stracili tej części Ciebie: Twojego życia, czasu, pracy, pasji, zaangażowania, jaką nam oddałeś i złożyłeś jako depozyt w naszych sercach!

Peacemaker/ Niepoprawni


Poczujcie się współtwórcami tej strony poprzez nadsyłanie materiałów pozwalających przybliżyć to Jarkowe ewangelizowanie. Będziemy wdzięczni za przysyłanie fotografii, filmów, wspomnień o ks. Jarku, itp.
Msze w intencji


ks. Jarek Burski (4 kwietnia 1962r. - 11 lipca 2011r.)

opracowanie: Przyjaciele ks. Jarka ->>
stat4u